Nastavkom istraživanja stranice prihvatate upotrebu kolačića. Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije i/ ili ne želite da imate kolačiće kada koristite stranicu, posetite deo O kolačićima.

Slažem se
Andrea Weber

Andrea Weber

Andrea Weber je primenjeni ekonomista rada, a njen istraživački fokus usmeren je na interakciju tržišta rada sa sistemima socijalnog osiguranja, dinamiku nezaposlenosti, rodne razlike na tržištu rada i mobilnost radnika u Evropskoj uniji. Doktorirala je na Tehničkom univerzitetu u Beču, a trenutno predaje na Centralnom evropskom univerzitetu (CEU) u Beču. Bila je profesor ekonomije rada na Bečkom univerzitetu ekonomije i biznisa, profesor ekonomije na Univerzitetu u Manhajmu, te gostujući predavač na Univerzitetu Kalifornije, Berkli.