Nastavkom istraživanja stranice prihvatate upotrebu kolačića. Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije i/ ili ne želite da imate kolačiće kada koristite stranicu, posetite deo O kolačićima.

Slažem se
TRANSFORMACIJA INSTITUTA EKONOMSKIH NAUKA

TRANSFORMACIJA INSTITUTA EKONOMSKIH NAUKA

Vizija transformacije Instituta ekonomskih nauka je da postane regionalni centar izvrsnosti u lokalno i međunarodno relevantnim oblastima ekonomskih nauka sa snažnom pozicijom u Evropskom istraživačkom prostoru, u skladu sa postojećom vizijom IEN usvojenom u Strategiji ’25.

Institut ekonomskih nauka (IEN) je započeo proces transformacije kroz projekat Akceleracije inovacija i podsticanja rasta preduzetništva u Srbiji (Projekat SAIGE). Realizacija Projekta SAIGE usvojena je Zakonom o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj ("Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 3 od 26. februara 2020.), a u skladu sa Zakonom o nauci i istraživanjima (“Službeni glasnik RS“, broj 49/2019). Puna podrška se pruža preko Jedinice za upravljanje projektom SAIGE.

Proces transformacije Instituta ekonomskih nauka zvanično je započeo 21. oktobra 2022. godine potpisivanjem Memoranduma o razumevanju o saradnji i podršci procesu institucionalne transformacije (MoR) sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (Ministarstvo). Na osnovu Zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj i MoR, između Ministarstva i IEN potpisan je Sporazum o pružanju finansijske podrške u procesu institucionalne transformacije. Sporazum o pružanju finansijske podrške se realizuje na osnovu plana i dinamike realizacije aktivnosti i očekivanih rezultata koji su definisani u MoR.

Institut ekonomskih nauka se samostalno prijavio za proces transformacije. Kroz upitnik Ministarstva, IEN je 2020. godine izvršio samostalnu procenu sopstvenih kapaciteta, rezultata rada, izvora finansiranja, partnerstva i drugih aspekata poslovanja. Nakon samostalne procene sopstvenih kapaciteta, IEN je izrazio zainteresovanost da nastavi dalje učešće u procesu koji podrazumeva spoljnu međunarodnu ekspertsku procenu i pripremu Plana transformacije. Procesom selekcije, odabrano je 20 instituta među kojima je i IEN kao učesnik treće grupe onih koji su započeli proces transformacije. Osnov procesa je Plan transformacije IEN (Plan) sačinjen od strane INOMER i usaglašen sa rukovodstvom IEN. Planom je predstavljena mapa transformacije IEN u naredne tri godine. U pitanju je dokument koji se može razvijati i prilagođavati kontekstualnim promenama tokom vremena. Plan transformacije predstavlja Prilog 1 MoR-a, dok se u Prilogu 2 nalaze definisani ciljevi i prekretnice za prvu godinu transformacije.

U procesu transformacije IEN-u će biti pružena stručna podrška, podrška u izgradnji kapaciteta i transferu znanja. Pored toga, za zaposlene će se kreirati različite vrste obuka i pružiće se podrška u organizovanju studijskih putovanja i kratkoročnih programa razmene. IEN-u će biti pružena pomoć za uspostavljanje saradnje sa drugim istraživačkim institutima koji se nalaze u procesu transformacije, kao i pomoć prilikom formiranja zajedničkih radnih grupa, organizovanja radionica, seminara, konferencija i drugih aktivnosti predviđenih Planom.

Cilj Plana je da transformiše IEN u međunarodno priznat institut povećanjem relevantnosti i izvrsnosti njegovih istraživačkih i inovativnih aktivnosti koje dovode do visokog društveno-ekonomskog uticaja. Implementacijom Plana, IEN će (1) usvojiti najbolje prakse istraživanja i upravljanja inovacijama u svojoj oblasti, (2) razviti različite i visokokvalitetne izvore finansiranja istraživanja i inovacija i (3) identifikovati i investirati u razvoj strateških ciljeva istraživanja i inovacija visoke vrednosti i srodnih inicijativa koje, između ostalih rezultata, stvaraju značajne ekonomske i društvene rezultate.

Implementacija Plana pruža mogućnost IEN da razvije snažan i dinamičan organizacioni okvir i kulturu, efikasnu strategiju, mehanizme i alate, resursno efikasne poslovne procese i dobro uspostavljena partnerstva sa zainteresovanim stranama u lokalnim i nacionalnim inovacionim ekosistemima, kao i u okviru Evropskog istraživačkog prostora.

Za pomoć u implementaciji plana transformacije IEN-a, imenovani su Međunarodni institucionalni konsultant (MIK) i Nacionalni institucionalni konsultant (NIK). Dodeljivanje MIK-a i NIK-a je vođeno potrebama IEN-a i specifičnim sposobnostima i iskustvima konsultanata. Konsultanti donose višegodišnje međunarodno i domaće iskustvo u upravljanju istraživanjem i razvojem i fokusiraju se na pružanje strateških smernica IEN u procesu transformacije. IEN formira Međunarodni savetodavni naučni odbor (MSNO) da podrži proces transformacije. Uloga članova MSO-a je da savetuje IEN o tome kako da postigne veći kratkoročni i dugoročni uspeh na relevantnim domaćim, evropskim i međunarodnim tržištima. Unutar IEN proces transformacije se sprovodi uz podršku Tima za transformaciju (TT). Tim za transformaciju aktivno pruža podršku implementaciji IEN Plana za transformaciju kroz pripremu potrebnih informacije i materijale i komunikaciju sa zaposlenima. Rukovodilac IEN Tima za transformaciju je dr Sonja Đuričin.

U cilju stvaranja uslova potrebnih za postizanje istraživačke izvrsnosti, znanja i inovacija visoke vrednosti i njihovog transfer u privredu i društvo, u procesu transformacije, IEN će aktivno sarađivati sa resornim Ministarstvom i drugim institutima. IEN će kroz proces transformacije biti u prilici da obezbedi inpute neophodne za unapređenje relevantnog institucionalnog okvira na nacionalnom nivou.