Nastavkom istraživanja stranice, Vi prihvatate upotrebu kolačića. Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije i/ ili ne želite da imate kolačiće kada koristite stranicu, posetite deo O kolačićima.

Slažem se
dr Elena Jovičić na obuci “China Scholarship and Policy Advice: Reaching (out to) Decision Makers on China”

Naučna saradnica Instituta ekonomskih nauka, dr Elena Jovičić, učestvovala je na obuci “China Scholarship and Policy Advice: Reaching (out to) Decision Makers on China”, u organizaciji COST Akcije CA18215 – China in Europe Research Network – CHERN i Instituta istočnih studija Univerziteta Ruhr u Bochumu (Institute of East Studies, Ruhr-University Bochum), Nemačka.

Obuku koja je bila realizovana u dva modula: tri uvodne onlajn sesije i dva dana uživo u Briselu, pohađalo je dvadeset učesnika iz različitih zemalja Evrope. Pored praktičnih vežbi usmerenih na poboljšanje znanja i veština poput stila pisanja publikacija namenjenih kreatorima politika EU, formiranja ličnog brenda, primene alata za povećanje vidljivosti publikacija, kao i načina komunikacije i prezentacije, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa iskustvima i preporukama niza eminentnih eksperata i donosioca odluka u pogledu glavnih izazova i mogućnosti za premošćavanje jaza između istraživača koji se bave proučavanjem odnosa između Kine i zemalja Evrope i kreatora politika EU. Od posebnog značaja je bila i poseta Direktoratu za Istraživanje i Inovacije Evropske Komisije (European Commission Directorate General Research and Innovation), u okviru koje su se učesnici sastali sa predstavnicima različitih odeljenja DG R&I odgovornih za saradnju sa Kinom i bliže su se upoznali sa načinom funkcionisanja i aktivnostima pojedinih odeljenja, kao i potrebama i očekivanjima od naučne i stručne zajednice.