Nastavkom istraživanja stranice, Vi prihvatate upotrebu kolačića. Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije i/ ili ne želite da imate kolačiće kada koristite stranicu, posetite deo O kolačićima.

Slažem se
Održana konferencija "The Right to Digital Platform Work: Is Everybody Welcome on Board?"

Održana konferencija "The Right to Digital Platform Work: Is Everybody Welcome on Board?"

Konferencija "The Right to Digital Platform Work: Is Everybody Welcome on Board?" održana je u Beogradu 21. i 22. juna 2023. godine u hibridnom formatu. Konferencija je održana pod pokroviteljstvom COST Action CA21118 – Platform Work Inclusion Living Lab (P-WILL), u zajedničkoj organizaciji Instituta ekonomskih nauka i Centra za istraživanje javnih politika. U okviru događaja se diskutovalo o izazovima i mogućnostima radnih angažmana na (digitalnim) platformama, kao i načinima da se osigura fer i inkluzivna praksa u ovoj novijoj formi rada.

Učesnici konferencije bili su istraživači, kreatori javnih politika, predstavnici platforme za digitalni rad, udruženja radnika na internetu, organizacija civilnog društva i zagovornike radnih prava. Različiti učesnici pružili su vredne perspektive i obogatili diskusije tokom celog događaja.

O izlaganjima 30 govornika diskutovalo se u osam panela. Prezentacije su obuhvatale različite teme, uključujući dinamiku tržišta rada, ekonomske uticaje (digitalnih) radnih platformi, pravne aspekte i regulisanje rada na (digitalnim) radnim platformama, kao i dobrobit platformskih radnika. Konferencija je završena pozivom na nastavak saradnje i kolektivne akcije za davanje doprinosa rešavanju izazova koje proizilaze iz rada na (digitalnim) platformama. Naglašeno je da su tekuća istraživanja, politički dijalog i angažovanje zainteresovanih strana ključni za stvaranje inkluzivne i pravedne ekonomije (digitalnog) platformskog rada, koja pogoduje kako radnicima tako i društvu.