Nastavkom istraživanja stranice, Vi prihvatate upotrebu kolačića. Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije i/ ili ne želite da imate kolačiće kada koristite stranicu, posetite deo O kolačićima.

Slažem se
Uspešno realizovan interni projekat Digitalne kompetencije osoba sa invaliditetom u Srbiji i uključivanje u rad na onlajn platformama

Uspešno realizovan interni projekat Digitalne kompetencije osoba sa invaliditetom u Srbiji i uključivanje u rad na onlajn platformama

Istraživački tim IEN,dr Milena Lazić, dr Valentina Vukmirović i ma Jelena Banović, uspešno je realizovao projekat Digitalne kompetencije osoba sa invaliditetom u Srbiji i uključivanje u rad na onlajn platformama – DigCompOSI. Projekat je finansiran sredstvima IEN, kao pobedničko rešenje na internom konkursu za finansiranje projekata mladih istraživača Nada22.

Projektom se identifikuje problem dugoročne nezaposlenosti i materijalne deprivacije osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji i ukazuje na potencijal onlajn platformi za rad i digitalnog preduzetništva za njegovo prevazilaženje. Projekat se nadovezuje na rezultate izveštaja relevantnih međunarodnih institucija i analizu domaće zakonske regulative koji ukazuju na potrebu da se digitalna ekonomija učini inkluzivnom za osobe sa invaliditetom, time što pruža detaljan pregled potreba onlajn tržišta rada, sa jedne strane, i nivoa digitalnih kompetencija osoba sa invaliditetom na teritoriji Republike Srbije, sa druge. Identifikovanjem jaza između potrebnih i posedovanih digitalnih kompetencija i predlaganjem relevantnih edukativnih kurseva, projekat doprinosi naporima i postojećim inicijativama na teritoriji Republike Srbije da zatvore jaz u digitalnim kompetencijama i unaprede izglede za zaposlenje osoba sa invaliditetom.

Rezultati projekta publikovani su u nacionalnom časopisu od međunarodnog značaja i zbornicima radova sa prestižnih domaćih i međunarodnih konferencija. Pored toga, projektna ideja i dobijeni rezultati poslužili su kao osnov za koncipiranje studije i analize javne politike, odnosno dve međunarodne projektne prijave (1. Digital Marketing Capacity Building - Empowering Physically Disabled Persons for Remote Work / European Social Fund+ (ESF) - Social innovations for a fair green and digital transition (ESF-2022-SOC-INNOV) / European Commission i 2. Remote Work Capacity Building - Empowering Digital Transformation for Physically Disabled People / KFAS Kuwait, Research Grants Program, Cycle 1 / KFAS Kuwait) koje su obe odobrene za finansiranje.

Detaljinije o projektu i rezultatima projekta možete pogledati ovde.

Čestitamo našim mladim istraživačima.