Nastavkom istraživanja stranice prihvatate upotrebu kolačića. Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije i/ ili ne želite da imate kolačiće kada koristite stranicu, posetite deo O kolačićima.

Slažem se
Održan okrugli sto Departmana za ekonomiju inovacija

Održan okrugli sto Departmana za ekonomiju inovacija

U petak, 20. oktobra 2023. godine održan je okrugli sto, u organizaciji Departmana za ekonomiju inovacija, pod nazivom „Novi pravci u kreiranju inovacione politike Evropske unije – implikacije za Srbiju i region.“ Okrugli sto je okupio više od trideset predstavnika naučne zajednice, donosilaca odluka i nevladinog sektora u cilju analize inovacione politike Republike Srbije i predstavljanja novih trendova u domenu teorije i prakse inovacione politike.

Pored istraživača Instituta ekonomskih nauka, okruglom stolu su prisustvovali i eksperti iz Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, Ministarstva za evropske integracije, ICT Hub-a, Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Instituta „Torlak“, Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Fakulteta organizacionih nauka, Telekoma Srbije i Beogradske bankarske akademije.

Vladimir Radovanović, Pomoćnik ministra za inovacije, transfer tehnologije i tehnološki razvoj, predstavio je aktivnosti i programe kojima Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija podržava inovacioni sistem Srbije. Prof. dr Viktor Nedović, Direktor projekta SAIGE i koordinator Strategije pametne specijalizacije (S3) u Srbiji, govorio je o procesu izrade i implementacije S3 sa posebnim osvrtom na novi Akcioni plan za period 2023-2025. Ivana Davidović, Rukovodilac grupe za transnacionalne programe i makroregionalne strategije u Ministarstvu za evropske integracije, prezentovala je programe evropske teritorijalne saradnje u kontekstu mogućnosti za istraživačku zajednicu. Iva Žunić, MEL ekspert na projektu ICT Hub-a „Srbija inovira“, podelila je sa učesnicima iskustva vezana za model superklastera kao način za intenzivnu saradnju različitih aktera sistema sa ciljem ubrzanog razvoja inovacija u jednoj užoj oblasti. Naučni saradnik u Institutu ekonomskih nauka, dr Lazar Živković, predstavio je rezultate istraživanja vezane za evoluciju koncepata inovacione politike i analizu trenutne inovacione politike Srbije.