Nastavkom istraživanja stranice prihvatate upotrebu kolačića. Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije i/ ili ne želite da imate kolačiće kada koristite stranicu, posetite deo O kolačićima.

Slažem se
Dr Marija Lazarević

Dr Marija Lazarević

Naučni saradnik

oblast naučnoistraživačkog rada

  • Ekonomika inovacija
  • Mala i srednja preduzeća i preduzetništvo
  • Strategijski menadžment

obrazovanje

  • doktorat 2013 / Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Univerzitet Union, Beograd
  • magistarske studije 2004 / Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
  • osnovne studije 1999 / Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu

radno iskustvo

  • 2020 - / Institut ekonomskih nauka, Beograd
  • 2009 – 2020 / Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Univerzitet Union, Beograd
  • 2004 – 2009 / Institut ekonomskih nauka, Beograd

referentna bibliografija

Paunović, M., Mosurović Ružičić, M., Lazarević-Moravčević, M. (2022). Business process innovations in family firms: evidence from Serbia. Journal of Family Business Management. Emerald Publishing Limited. pp. 1-19.

Đuričin, S., Beraha, I., Jovanović, O., Mosurović Ružičić, M., Lazarević-Moravčević, M., Paunović, M. (2022). The Efficiency of National Innovation Policy Programs: The Case of Serbia. Sustainability, MDPI, 14 (14).

Lazarević-Moravčević, M., Paunović, M., Mosurović-Ružičić, M. (2022). Koncept otvorenih inovacija u funkciji unapređenja inovacionih kapaciteta MSP u Srbiji. U: Nauka i inovacije kao pokretači privrednog razvoja. Institut ekonomskih nauka, Beograd, str.18-37.

Lazarević-Moravčević, M., Lazić, M. (2022). Innovation Capacities of Serbian Enterprises Before and During the Covid-19 Pandemic. In: Economic and Financial Implications of Covid-19 Crises. Université Côte d'Azur, Nica, pp. 248-266.

Domazet, I., Lazarević-Moravčević, M. (2022). Internet Marketing: Factor of Improving SME Business in Serbia. In: Navigating digital communication and challenges for organizations. Business Science Reference, Hershey, PA.

Paunović, M., Lazarević-Moravčević, M., Mosurović Ružičić, M. (2022). Business Process Innovation of Serbian Entrepreneurial Firms. Economic Analysis, 55 (2). pp. 66-78.

Lazarević-Moravčević, M., Kamenković, S. (2021). The Impact of the Covid-19 Crisis on the Serbian Economy: Consequences and Recovery. Economic Analysis, 54 (2). pp. 41-54.

Lazarević – Moravčević, M., Lazić, M. (2021). Izazovi tržišnog komuniciranja u uslovima COVID-19 pandemije sa osvrtom na sektor turizma. U: Poslovanje u periodu pandemije – izazovi i šanse, Institut ekonomskih nauka, Beograd, str.168-185.

Lazarević-Moravčević, M., Lazić, M., Kaličanin, T. (2019). Primena marketing koncepta u malim preduzećima. U: Izazovi savremenog marketinga. Srpsko udruženje za marketing - SeMA, Beograd, pp. 242-249.

Kamenković, S., Lazarević – Moravčević, M. (2018). Ocena kvaliteta okruženja i njegov uticaj na poslovanje sektora MSPP, Institut ekonomskih nauka, Beograd.

relevantni projekti

Development of the Pre-feasibility Study with General Project for Regional Integrated Irrigation System in Srem Area, 2014.

Uključivanje privrede Srbije u Evropsku uniju – Planiranje i finansiranje regionalnog i ruralnog razvoja i politika razvoja, Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, 2007 - 2009.

Strategija razvoja preduzeća "ZIMPA" Ub u okviru "Galeb Group-e", Institut ekonomskih nauka, Beograd, 2007.

Predlog nove organizacije poslovnog sistema "Telefonija" i prilagođavanje strategije novom poslovnom okruženju, Institut ekonomskih nauka, Beograd, 2007.

Multifunkcionalna poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji uključivanja Republike Srbije u Evropsku uniju, Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, 2006