Nastavkom istraživanja stranice prihvatate upotrebu kolačića. Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije i/ ili ne želite da imate kolačiće kada koristite stranicu, posetite deo O kolačićima.

Slažem se
Digital Marketing Capacity Building – Empowering Persons with Physical Disabilities for Remote Work (DI-MARC)

Digital Marketing Capacity Building – Empowering Persons with Physical Disabilities for Remote Work (DI-MARC)

Koordinator tima Instituta ekonomskih nauka: dr Vladimir Simović

Međunarodni naučni projekat Evropskog socijalnog fonda

Trajanje: 2023-2025

Opis:

Cilj DI-MARC projekta je osnaživanje osoba sa fizičkim invaliditetom za rad na daljinu kroz unapređenje kompetencija za rad u oblasti digitalnog marketinga. Projekat se realizuje u okviru Komponente za zapošljavanje i socijalne inovacije Evropskog socijalnog fonda plus, kao glavnog programa EU u oblasti rada, zapošljavanja i socijalne politike koji je otvoren i za države kandidate za članstvo u EU.

DI-MARC projekat je fokusiran na implementaciju digitalnih tehnologija u funkciji unapređenja inkluzije, odnosno na unapređenje digitalnih marketing kompetencija osoba sa fizičkim invaliditetom za rad na daljinu (remote work).