Nastavkom istraživanja stranice, Vi prihvatate upotrebu kolačića. Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije i/ ili ne želite da imate kolačiće kada koristite stranicu, posetite deo O kolačićima.

Slažem se
Organizaciona struktura

Organizaciona struktura

Upravni odbor

 • prof. dr Blagoje Paunović, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu, predsednik
 • prof. dr Ivana Radovanović, Kriminalističko-policijski univerzitet, Beograd, član
 • dr Marko Jeločnik, viši naučni saradnik, Institut za ekonomiku poljoprivrede, član
 • dr Nataša Stanojević, naučni saradnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, član
 • dr Ivana Domazet, naučni savetnik u Institutu ekonomskih nauka, Beograd, član
 • dr Sonja Đuričin, viši naučni saradnik u Institutu ekonomskih nauka, Beograd, član
 • dr Aleksandar Zdravković, naučni saradnik u Institutu ekonomskih nauka, Beograd, član

Kolegijum

 • Dr Jovan Zubović, naučni savetnik
 • Dr Isidora Beraha, naučni saradnik
 • Dr Slavica Stevanović, viši naučni saradnik
 • Dr Isidora Ljumović, viši naučni saradnik

Prošireni kolegijum

Čine rukovodilac tima za transformaciju i rukovodioci istraživačkih departmana.

Međunarodni savetodavni odbor (MSO)

Čini do pet renomiranih predstavnika naučne ili stručne zajednice iz inostranstva. Uloga MSO je da unapredi međunarodnu saradnju IEN i da obezbedi da se najbolje prakse u upravljanju naučnoistraživačkim institucijama prenesu na IEN.

Naučno veće

 • Dr Isidora Beraha, naučni saradnik, predsednik Naučnog veća
 • Dr Darko Marjanović, viši naučni saradnik, zamenik predsednika Naučnog veća
 • Dr Petar Mitić, naučni saradnik, sekretar Naučnog veća
 • Dr Ivana Domazet, naučni savetnik, član
 • Dr Jovan Zubović, naučni savetnik, član
 • Dr Vesna Aleksić, naučni savetnik, član
 • Dr Aleksandra Bradić-Martinović, viši naučni saradnik, član
 • Dr Jelena Minović, viši naučni saradnik, član
 • Dr Sonja Đuričin, viši naučni saradnik, član
 • Dr Slavica Stevanović, viši naučni saradnik, član
 • Dr Duško Bodroža, naučni saradnik, član
 • Dr Mihajlo Đukić, naučni saradnik, član
 • Dr Elena Jovičić, naučni saradnik, član
 • Dr Marija Lazarević, naučni saradnik, član
 • Dr Isidora Ljumović, viši naučni saradnik, član

Direktor

Dr Jovan Zubović, naučni savetnik

Pomoćnik direktora

Dr Slavica Stevanović, viši naučni saradnik

Sektori

Sektor za osnovna istraživanja (SOI)

Dr Isidora Beraha, rukovodilac

Sektor za primenjena istraživanja (SPI)

Dr Isidora Ljumović, rukovodilac

Istraživački departmani

Departman za makroekonomiju

Dr Aleksandar Zdravković, rukovodilac

Departman za ekonomiju blagostanja

Dr Kosovka Ognjenović, rukovodilac

Departman za ekonomiju životne sredine

Dr Petar Mitić, rukovodilac

Departman za digitalnu ekonomiju

Dr Vladimir Simović, rukovodilac

Departman za ekonomsku istoriju i teoriju

Dr Marko Miljković, rukovodilac

Departman za ekonomiju inovacija

Dr Mihailo Paunović, rukovodilac