Nastavkom istraživanja stranice prihvatate upotrebu kolačića. Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije i/ ili ne želite da imate kolačiće kada koristite stranicu, posetite deo O kolačićima.

Slažem se
Organizaciona struktura

Organizaciona struktura

Upravni odbor

 • prof. dr Blagoje Paunović, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu, predsednik
 • dr Sonja Đuričin, viši naučni saradnik u Institutu ekonomskih nauka, Beograd, zamenik predsednika
 • prof. dr Ivana Radovanović, Kriminalističko-policijski univerzitet, Beograd, član
 • dr Marko Jeločnik, viši naučni saradnik, Institut za ekonomiku poljoprivrede, član
 • dr Nataša Stanojević, naučni saradnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, član
 • dr Ivana Domazet, naučni savetnik u Institutu ekonomskih nauka, Beograd, član
 • dr Aleksandar Zdravković, naučni saradnik u Institutu ekonomskih nauka, Beograd, član

Kolegijum

 • Dr Jovan Zubović, naučni savetnik
 • Dr Isidora Beraha,viši naučni saradnik
 • Dr Slavica Stevanović, viši naučni saradnik
 • Dr Isidora Ljumović, naučni savetnik

Prošireni kolegijum

Čine rukovodilac tima za transformaciju i rukovodioci istraživačkih departmana.

Međunarodni savetodavni naučni odbor (MSNO)

Naučno veće

 • Dr Aleksandra Bradić-Martinović, viši naučni saradnik, predsednik NV
 • Dr Petar Mitić, naučni saradnik,zamenik predsednika NV
 • Dr Aida Hanić, naučni saradnik, sekretar NV
 • Dr Jovan Zubović, naučni savetnik, član
 • Dr Ivana Domazet, naučni savetnik, član
 • Dr Isidora Ljumović, naučni savetnik, član
 • Dr Isidora Beraha, viši naučni saradnik, član
 • Dr Sonja Đuričin, viši naučni saradnik, član
 • Dr Darko Marjanović, viši naučni saradnik, član
 • Dr Jelena Minović, viši naučni saradnik, član
 • Dr Vladimir Simović,viši naučni saradnik, član
 • Dr Slavica Stevanović, viši naučni saradnik, član
 • Dr Aleksandar Zdravković, naučni saradnik, član
 • Dr Milena Kojić, naučni saradnik, član
 • Dr Kosovka Ognjenović, naučni saradnik, član

Direktor

Dr Jovan Zubović, naučni savetnik

Pomoćnik direktora

Dr Slavica Stevanović, viši naučni saradnik

Sektori

Sektor za osnovna istraživanja (SOI)

Dr Isidora Beraha, rukovodilac

Sektor za primenjena istraživanja (SPI)

Dr Isidora Ljumović, rukovodilac

Istraživački departmani

Departman za makroekonomiju

Dr Aleksandar Zdravković, rukovodilac

Departman za ekonomiju blagostanja

Dr Kosovka Ognjenović, rukovodilac

Departman za ekonomiju životne sredine

Dr Petar Mitić, rukovodilac

Departman za digitalnu ekonomiju

Dr Vladimir Simović, rukovodilac

Departman za ekonomsku istoriju i teoriju

Dr Marko Miljković, rukovodilac

Departman za ekonomiju inovacija

Dr Mihailo Paunović, rukovodilac