Nastavkom istraživanja stranice prihvatate upotrebu kolačića. Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije i/ ili ne želite da imate kolačiće kada koristite stranicu, posetite deo O kolačićima.

Slažem se
Institut ekonomskih nauka
DI-MARC
Osnaživanje osoba sa fizičkim invaliditetom za rad na daljinu kroz unapređenje digitalnih marketing kompetencija
Tobacco Taxation in Eastern Europe
SAIGE
Projekat akceleracije inovacija i podsticanja rasta preduzetništva u Republici Srbiji

Izdvojene Publikacije

SCImago Journal & Country Rank

Predavači po pozivu

Tito Boeri

Tito Boeri je redovni profesor ekonomije na Univerzitetu Bokoni u Milanu, gde je bio i dekan za istraživački rad do jeseni 2014. godine.

Barbara Petrongolo

Barbara Petrongolo je profesorka ekonomije na Univerzitetu u Oksfordu i profesorka na Nafild Koledžu.

Pedro Carneiro

Pedro Carneiro je profesor ekonomije na Univerzitetskom koledžu u Londonu. Doktorirao je ekonomiju na Univerzitetu u Čikagu.

Michele Pellizzari

Michele Pellizzari je profesor ekonomije na Ženevskoj školi ekonomije i menadžmenta, Univerziteta u Ženevi.

Andrea Weber

Andrea Weber je doktorirala na Tehničkom univerzitetu u Beču, a trenutno predaje na Centralnom evropskom univerzitetu (CEU) u Beču.

Libertad Gonzalez

Libertad Gonzalez je vanredni profesor ekonomije na Univerzitetu Pompeu Fabra i Barselonskoj školi ekonomije.

Sunčica Vujić

Sunčica Vujić je vanredni profesor primenjene ekonometrije na Univerzitetu u Antverpenu.

Andrea Caggese

Andrea Caggese je vanredni profesor na Univerzitetu Pompeu Fabra, istraživač saradnik u Centru za istraživanje međunarodne ekonomije.

Mario Holzner

Mario Holzner je izvršni direktor instituta wiiw. Doktorirao je ekonomiju na Univerzitetu za ekonomiju i biznis u Beču.

Miroslav Jovanović

Miroslav Jovanović predaje međunarodnu ekonomiju na Institutu za globalne studije Univerziteta u Ženevi, Švajcarska od 2008. godine.