Nastavkom istraživanja stranice prihvatate upotrebu kolačića. Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije i/ ili ne želite da imate kolačiće kada koristite stranicu, posetite deo O kolačićima.

Slažem se
Ostali repozitorijumi

Repozitorijumi

Institut ekonomskih nauka pomogao je u izradi institucionalnih repozitorijuma u nekoliko instituta društvenih i humanističkih nauka, kao i na jednom fakultetu. Svi su kreirani u okviru EPrints platforme

Pristup ovim repozitorijumima moguć je klikom na neki od linkova u prilogu:

Institut ekonomskih nauka (IEN) nudi usluge izgradnje repozitorijuma drugim naučnoistraživačkim i obrazovnim institucijama u Srbiji posredstvom platforme otvorenog koda Eprints.

IEN je kreirao ponudu za izgradnju repozitorijuma koja može ići u tri različita pravca:

1.

 • Instalacija platforme za potrebe naručioca na IEN serveru
 • Dizajn platforme
 • Održavanje platforme (obezbeđivanje sistema zaštite, redovan bekap podataka, kontinuiranoobezbeđivanje rada funkcija repozitorijuma)
 • Tehnička podrška
 • Obuka lica iz institucije naručioca koje će biti zaduženo za unos publikacija i metapodataka u repozitorijum

2.

 • Instalacija platforme za potrebe naručioca na IEN serveru
 • Dizajn platforme
 • Održavanje platforme (obezbeđivanje sistema zaštite, redovan bekap podataka, kontinuirano obezbeđivanje rada funkcija repozitorijuma)
 • Tehnička podrška
 • Obuka lica iz institucije naručioca koje će biti zaduženo za unos radova i metapodataka urepozitorijum
 • Kontrola i finalno objavljivanje radova na platformi

3.

 • Instalacija platforme za potrebe naručioca na IEN serveru
 • Dizajn platforme
 • Održavanje platforme (obezbeđivanje sistema zaštite, redovan bekap podataka, kontinuirano obezbeđivanje rada funkcija repozitorijuma)
 • Tehnička podrška
 • Prikupljanje čitljivih verzija radova
 • Unos metapodataka i odgovarajućeg rada
 • Kontrola i finalno objavljivanje na platformi

Kontakt informacije