Nastavkom istraživanja stranice prihvatate upotrebu kolačića. Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije i/ ili ne želite da imate kolačiće kada koristite stranicu, posetite deo O kolačićima.

Slažem se
Istorija

Istorija IEN

Institut ekonomskih nauka (IEN) osnovan je 1958. godine pri „Saveznom zavodu za privredno planiranje“, u okviru „Odeljenja za ekonomska istraživanja i metodologiju planiranja“. Od 1963. godine Odeljenje prerasta u „Jugoslovenski institut za ekonomska istraživanja“, a od 1969. godine deluje pod sadašnjim nazivom - Institut ekonomskih nauka. Tokom šezdeset pet godina postojanja razvijao se u skladu sa principima izvrsnosti.

Područje delatnosti IEN bilo je veoma široko i obuhvatalo je izradu makroekonomskih studija, projekcija i predviđanja, kao i analiza međunarodnih ekonomskih odnosa, stanja svetske privrede i međunarodne trgovine, izrade studija i strategija privrednog, regionalnog i održivog razvoja, sektorskih ekonomskih politika, kao i velikog broja projekata za potrebe privrednih subjekata u gotovo svim privrednim oblastima. Takođe, značajna delatnost IEN odnosila se na pružanje usluga vrhunskog kvaliteta iz domena konsaltinga, inoviranja znanja, realizacije kontinuelnih treninga i obrazovanja u oblastima savremene poslovne ekonomije, menadžmenta, marketinga, preduzetništva, finansija, bankarstva i drugih oblasti.

U dugoj i bogatoj istoriji, IEN je posvetio posebnu pažnju podsticanju i unapređenju naučnoistraživačkog rada, kroz razmenu informacija i ideja među naučnim, poslovnim, nevladinim i vladinim ekspertima, kako na nacionalnom i regionalnom, tako i na evropskom i svetskom nivou.

Istorija IEN
Članovi Beogradske Prometne banke na čijem mestu se danas nalazi Institut ekonomskih nauka

Hronološki posmatrano, ključni događaji u istoriji Instituta ekonomskih nauka (IEN) obuhvataju:

1958. godina

 • Osnovano je „Odeljenje za ekonomska istraživanja i metodologiju planiranja“ pri „Saveznom zavodu za privredno planiranje“.
 • Prvi direktor prof. dr Branko Horvat bio je kandidat za Nobelovu nagradu za ekonomiju za delo „Politička ekonomija socijalizma".

1963. godina

 • Uredbom SIV-a „Odeljenje za ekonomska istraživanja i metodologiju planiranja“ prerasta u „Jugoslovenski institut za ekonomska istraživanja“ Institut).
 • Školske 1963/64. godine počinje sa radom „Poslediplomska škola“ na kojoj su do školske 1985/86. godine magistrirala 143 kandidata. Prvi dekanPoslediplomske škole bio je prof. dr Branislav Ivanović, a prvi kandidat koji je magistrirao bio je Miroslav Bratina (09.07.1965.).
 • Formiran je elektronski računski centar.

1965. godina

 • Institut se seli u zgradu na adresi Zmaj Jovina 12, gde se i danas nalazi. Kao spomenik kulture, zgrada je bila dom „Prometne banke“, građena između 1912-1914. godine, u stilu secesije, kao delo arhitekte Danila Vladisavljevića.
 • Institut je kupio sopstveni računar Elliot 803, čija je nabavna vrednost u to vreme iznosila 110.000 $.
 • Zavod za zaštitu spomenika kulture grada  PDF

1967. godina

1969. godina

 • „Jugoslovenski institut za ekonomska istraživanja“ je dobio današnji naziv – „Institut ekonomskih nauka“ (IEN).

1977. godina

 • Savezna Republika Srbija preuzela je prava i obaveze osnivača Instituta ekonomskih nauka.

1985. godina

 • Potpisan je ugovor između IEN-a i Svetske banke, na osnovu koga biblioteka IEN postaje depozitarna biblioteka Svetske banke.

1988. godina

1992. godina

 • IEN preuzima kompletnu dokumentaciju Informacionog centra Ujedinjenih nacija.
 • Na 37. Međunarodnom sajmu knjiga IEN je proglašen za najuspešniju izdavačku kuću u SR Jugoslaviji.

1994. godina

 • Pokrenuto je izdavanje biltena „Mesečne analize i prognoze - MAP", koji je izlazio do kraja 2005. godine.

2005. godina

 • U saradnji sa „Atlas bankom“ i osiguravajućim društvom „Kopaonik“ IEN osniva Beogradsku bankarsku akademiju (BBA) - Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije Univerziteta Union, čime je nakon sedamnaest godina ponovo pokrenuta obrazovna aktivnost.

2007. godina

 • Nakon petnaest godina obnovljeno je i izdavanje časopisa „Economic Analysis“, a časopis izlazi dva puta godišnje na engleskom jeziku.

2009. godina

2010. godina

 • Nakon dvanaest godina postajanja „Letnje škole ekonomije“, IEN je postao glavni organizator.

2011. godina

 • IEN je postao lokalna kancelarija programa RRPP (Reginal Research Promotion Programme in Western Balkans).

2014. godina

 • Osnovan je „Centar za podatke u društvenim naukama Republike Srbije“ (SER.DAC), sada DCS - Data centar Srbija.

2015. godina

 • Pokrenuto je izdavanje publikacije SEE-6 Economic Outlook, koja izlazi dva puta godišnje na engleskom jeziku u saradnji sa članovima međunarodne asocijacije SEEA.
 • Počeo je da funkcioniše institucionalni repozitorijum IRIES.

2016. godina

2017. godina

 • IEN je uveo praksu implementacije internih projekata koji imaju za cilj podsticanje istraživača IEN-a da kroz osmišljavanje i realizaciju projekata unaprede kvalitet naučno istraživačkog rada, povećaju, i dalje unaprede stručnu prepoznatljivost i bolje pozicioniranje IEN-a u domaćoj i stranoj stručnoj javnosti.

2018. godina

 • Obeleženo 60 godina postojanja i uspešnog rada IEN.

2020. godina

 • Čaopis JWEE prihvaćen za referisanje u Scopus bazi.

2021. godina

 • Na sednici Zajednice instituta Srbije, na incijativu IEN, je usvojen Program razvoja instituta iz oblasti društvenih nauka za period 2022–2024. godine.

2022. godina

 • IEN je od oktobra 2022. godine započeo sa realizacijom programa institucionalne transformacije koji se sprovodi u sklopu realizacije projekta SAIGE koji finansira Svetska banka i Evropska komisija kroz IPA program i Ministarstva zaduženog za pitanja nauke.

Jubileji

 • 25 godina
  1958-1983

 • 40 godina
  1958-1988

 • 50 godina
  1958-2008

 • 55 godina
  1958-2013

 • 60 godina
  1958-2018

Direktori IEN od osnivanja