Nastavkom istraživanja stranice prihvatate upotrebu kolačića. Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije i/ ili ne želite da imate kolačiće kada koristite stranicu, posetite deo O kolačićima.

Slažem se
Историја ИЕН

Историја ИЕН

Институт економских наука (ИЕН) основан је 1958. године при „Савезном заводу за привредно планирање“, у оквиру „Одељења за економска истраживања и методологију планирања“. Од 1963. године Одељење прераста у „Југословенски институт за економска истраживања“, а од 1969. године делује под садашњим називом - Институт економских наука. Током шездесет пет година постојања развијао се у складу са принципима изврсности.

Подручје делатности ИЕН било је веома широко и обухватало је израду макроекономских студија, пројекција и предвиђања, као и анализа међународних економских односа, стања светске привреде и међународне трговине, израде студија и стратегија привредног, регионалног и одрживог развоја, секторских економских политика, као и великог броја пројеката за потребе привредних субјеката у готово свим привредним областима. Такође, значајна делатност ИЕН односила се на пружање услуга врхунског квалитета из домена консалтинга, иновирања знања, реализације континуелних тренинга и образовања у областима савремене пословне економије, менаџмента, маркетинга, предузетништва, финансија, банкарства и других области.

У дугој и богатој историји, ИЕН је посветио посебну пажњу подстицању и унапређењу научноистраживачког рада, кроз размену информација и идеја међу научним, пословним, невладиним и владиним експертима, како на националном и регионалном, тако и на европском и светском нивоу.

Istorija IEN
Чланови Београдске Прометне банке на чијем месту се данас налази Институт економских наука

Хронолошки посматрано, кључни догађаји у историји Института економских наука (ИЕН) обухватају:

1958. година

 • Основано је „Одељење за економска истраживања и методологију планирања“ при „Савезном заводу за привредно планирање“.
 • Први директор проф. др Бранко Хорват био је кандидат за Нобелову награду за економију за дело „Политичка економија социјализма".

1963. година

 • Уредбом СИВ-а „Одељење за економска истраживања и методологију планирања“ прераста у „Југословенски институт за економска истраживања“ Институт).
 • Школске 1963/64. године почиње са радом „Последипломска школа“ на којој су до школске 1985/86. године магистрирала 143 кандидата. Први деканПоследипломске школе био је проф. др Бранислав Ивановић, а први кандидат који је магистрирао био је Мирослав Братина (09.07.1965.).
 • Формиран је електронски рачунски центар.

1965. година

 • Институт се сели у зграду на адреси Змај Јовина 12, где се и данас налази. Као споменик културе, зграда је била дом „Прометне банке“, грађена између 1912-1914. године, у стилу сецесије, као дело архитекте Данила Владисављевића.
 • Институт је купио сопствени рачунар Еллиот 803, чија је набавна вредност у то време износила 110.000 $.
 • Завод за заштиту споменика културе града  ПДФ

1967. година

1969. година

 • „Југословенски институт за економска истраживања“ је добио данашњи назив – „Институт економских наука“ (ИЕН).

1977. година

 • Савезна Република Србија преузела је права и обавезе оснивача Института економских наука.

1985. година

 • Потписан је уговор између ИЕН-а и Светске банке, на основу кога библиотека ИЕН постаје депозитарна библиотека Светске банке.

1988. година

1992. година

 • ИЕН преузима комплетну документацију Информационог центра Уједињених нација.
 • На 37. Међународном сајму књига ИЕН је проглашен за најуспешнију издавачку кућу у СР Југославији.

1994. година

 • Покренуто је издавање билтена „Месечне анализе и прогнозе - МАП", који је излазио до краја 2005. године.

2005. година

 • У сарадњи са „Атлас банком“ и осигуравајућим друштвом „Копаоник“ ИЕН оснива Београдску банкарску академију (ББА) - Факултет за банкарство, осигурање и финансије Универзитета Унион, чиме је након седамнаест година поново покренута образовна активност.

2007. година

 • Након петнаест година обновљено је и издавање часописа „Economic Analysis“, а часопис излази два пута годишње на енглеском језику.

2009. година

2010. година

 • Након дванаест година постајања „Летње школе економије“, ИЕН је постао главни организатор.

2011. година

 • ИЕН је постао локална канцеларија програма RRPP (Reginal Research Promotion Programme in Wестерн Balkans).

2014. година

 • Основан је „Центар за податке у друштвеним наукама Републике Србије“ (СЕР.ДАЦ), сада ДЦС - Дата центар Србија.

2015. година

 • Покренуто је издавање публикације SEE-6 Economic Outlook, која излази два пута годишње на енглеском језику у сарадњи са члановима међународне асоцијације SEEA.
 • Почео је да функционише институционални репозиторијум IRIES.

2016. година

2017. година

 • ИЕН је увео праксу имплементације интерних пројеката који имају за циљ подстицање истраживача ИЕН-а да кроз осмишљавање и реализацију пројеката унапреде квалитет научно истраживачког рада, повећају, и даље унапреде стручну препознатљивост и боље позиционирање ИЕН-а у домаћој и страној стручној јавности.

2018. година

 • Обележено 60 година постојања и успешног рада ИЕН.

2020. година

 • Чаопис JWEE прихваћен за реферисање у Scopus бази.

2021. година

 • На седници Заједнице института Србије, на инцијативу ИЕН, је усвојен Програм развоја института из области друштвених наука за период 2022–2024. године.

2022. година

 • ИЕН је од октобра 2022. године започео са реализацијом програма институционалне трансформације који се спроводи у склопу реализације пројекта SAIGE који финансира Светска банка и Европска комисија кроз ИПА програм и Министарства задуженог за питања науке.

Јубилеји

 • 25 година
  1958-1983

 • 40 година
  1958-1988

 • 50 година
  1958-2008

 • 55 година
  1958-2013

 • 60 година
  1958-2018

Директори ИЕН од оснивања