Nastavkom istraživanja stranice prihvatate upotrebu kolačića. Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije i/ ili ne želite da imate kolačiće kada koristite stranicu, posetite deo O kolačićima.

Slažem se
Saradnja

Saradnja

Tokom istorije duge 65 godina, Institut ekonomskih nauka je razvio saradnju sa brojnim institucijama i organizacijama širom sveta koje su prepoznale važnost naših istraživanja i kvalitet znanja u praktičnoj implementaciji. Rezultati uspostavljenih zajedničkih istraživačkih aktivnosti jesu produbljivanje razumevanja kritičnih ekonomskih pitanja u praksi i sticanje novih saznanja, veština i iskustava.

Reputacija i tradicija koju nosi ime Instituta ekonomskih nauka od izuzetnog značaja su ne samo za partnere u zemlji, već i u inostranstvu. Zato se danas Institut može ponositi mrežom saradnika koja broji preko 70 institucija i organizacija iz privatnog, javnog i civilnog sektora.

Međunarodna saradnja se realizuje kroz organizaciju i učešće u radu naučnih konferencija i skupova, okruglih stolova i radionica. Studijski boravci i predavanja istraživača u naučnim i obrazovnim institucijama posebno su važni za diseminaciju rezultata rada mladih istraživača, dok su gostujuća predavanja inostranih eksperata značajna za unapređenje postojećih istraživačkih kapaciteta. Pravac budućeg razvoja međunarodne saradnje će posebno biti usmeren ka intenzivnijem učešću Instituta i partnerskih organizacija u projektnim prijavama za finansiranje iz sredstava Evropske Unije. Ukoliko postoji interesovanje za zajedničku saradnju u oblastima koje pokrivaju Departmani Instituta, možete nas kontaktirati na e-mail:isidora.beraha@ien.bg.ac.rs.

Pravci saradnje koje će Institut u narednom periodu intenzivirati i unaprediti jesu strateška saradnja i saradnja sa privredom. Institut će nastaviti praksu dobrog partnerstva sa državnim organima i organizacijama civilnog društva radi pružanja doprinosa u procesu kreiranja ekonomske politike i sprovođenja društvenih reformi (pre svega kroz procese kreiranja javnih politika). Za više informacija o potencijalnoj saradnji i uslugama kontaktirajte nas putem e-mail adrese: isidora.ljumovic@ien.bg.ac.rs.