Nastavkom istraživanja stranice prihvatate upotrebu kolačića. Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije i/ ili ne želite da imate kolačiće kada koristite stranicu, posetite deo O kolačićima.

Slažem se
Економија животне средине

Департман за економију животне средине

Опис циљева/области истраживања департмана

Департман за економију животне средине посвец́ен је истраживању међузависности економије и животне средине. Наш циљ је да пружимо свеобухватну анализу и евалуацију политика које утичу на квалитет животне средине и доступност природних ресурса. Департман покрива широк дијапазон тема из области економије животне средине и економике енергетике, фокусирајуц́и се на актуелне и релевантне области истраживања. Ово укључује економетрију и статистику животне средине, јавне политике у области економије и животне средине, економске инструменте за финансирање животне средине, зелено финансијско извештавање, анализу И обелодањивање и одрживи развој. Посвец́ени смо томе да будемо лидери у овој иновативној области која се брзо развија, обезбеђујући најсавременија истраживања и анализе које помажу да се информише и обликује јавни дискурс о овим кључним питањима.

Чланови департмана

Одабрани радови

  1. Митић, П., Федајев, A., Radulescu, M., & Rehman, A. (2023). The relationship between CO2 emissions, economic growth, available energy, and employment in SEE countries. Environmental Science and Pollution Research, 30, 16140-16155. https://doi.org/10.1007/s11356-022-23356-3
  2. Митић, П., Ханић, A., Којић, М., & Schlüter, S. (2023). Environment and Economy Interactions in the Western Balkans: Current Situation and Prospects. У: Tufek-Memišević, T., Arslanagić-Kalajdžić, M., Ademović, N. (ур.) Interdisciplinary Advances in Sustainable Development. ICSD 2022. Lecture Notes in Networks and Systems, вол. 529. стр. 3-21. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-17767-5_1
  3. Којић, M., Schlüter, S., Митић, П., & Ханић, A. (2022). Economy-environment nexus in developed European countries: Evidence from multifractal and wavelet analysis. Chaos, Solitons & Fractals, 160, 112189. https://doi.org/10.1016/j.chaos.2022.112189
  4. Schlüter, S., Menz, F., Којић, M., Митић, П., & Ханић, A. (2022). A Novel Approach to Generate Hourly Photovoltaic Power Scenarios. Sustainability, 14(8), 4617. https://doi.org/10.3390/su14084617
  5. Федајев, A., Radulescu, M., Митић, П., & Bouraoui, T. (2022). Assessment of Electricity Market Liberalization in CEE Economies: A Multicriteria Approach. У: Khan, S.A.R., Panait, M., Puime Guillen, F., Raimi, L. (ур.) Energy Transition: Economic, Social and Environmental Dimensions. Springer, Singapore. стр. 165-192. https://doi.org/10.1007/978-981-19-3540-4_6
  6. Једнак, С., Миновић, Ј., & Крагуљ, Д. (2021). The Role of Foreign Direct Investment, Energy and Pollution in Obtaining Sustainable Economic Development. Polish Journal of Environmental Studies, 30(6), 5051-5063. https://doi.org/10.15244/pjoes/134088
  7. Којић, M., Митић, П., Димовски, M., & Миновић, J. (2021). Multivariate Multifractal Detrending Moving Average Analysis of Air Pollutants. Mathematics, 9(7), 711. https://doi.org/10.3390/math9070711
  8. Милошевић, Д., Савић, С., Кресоја, M., Лужанин, З., Шећеров, И., Арсеновић, Д., ... & Matzarakis, A. (2021). Analysis of air temperature dynamics in the “local climate zones” of Novi Sad (Serbia) based on long-term database from an urban meteorological network. International Journal of Biometeorology, 66, 371–384. https://doi.org/10.1007/s00484-020-02058-w
  9. Ханић, A., Јовановић. O., & Стевановић, С. (2021). Environmental Disclosure Practice in the Serbian Banking Sector, Management - Journal of Contemporary Management Issues, 26(2), 115-144. https://doi.org/10.30924/mjcmi.26.2.7
  10. Петровић-Ранђеловић, M., Митић, П., Здравковић, A., Цветановић, Д., & Цветановић, С. (2020). Economic growth and carbon emissions: evidence from CIVETS countries. Applied Economics, 52(16), 1806-1815. https://doi.org/10.1080/00036846.2019.1679343

Одабрани пројекти

  1. Субвенције за куповину електричних и хибридних возила - СПАРК, Интерни пројекат Института економских наука. (2022).
  2. Европске интеграције и друштвено-економске промене привреде Србије на путу ка ЕУ, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије – 47009. (2011-2020).
  3. Изазови и перспективе структурних промена у Србији: стратешки правци економског развоја и усклађивања са захтевима ЕУ, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије – 179015. (2011-2020).
  4. Enriching tourism offer for persons with visual impairment and blindness – VISITUS – 2017HR-RS87, наручилац: Европска комисија, Interreg IPA CBC Craotia Serbia 2014-2020. (2017-2019).
  5. Анализа економских инструмената за финансирање животне средине на територији Града Новог Сада са предлогом за њихово унапређење, наручилац: Град Нови Сад, Градска управа за заштиту животне средине. (2018-2019).
  6. Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја Града Новог Сада за период 2018-2022. година, наручилац: Град Нови Сад. (2017).
  7. Анализа правних и економских аспеката примене принципа „загађивач плаћа“ (накнаде за заштиту животне средине) са упоредним приказом политика у ЕУ, Србији и изабраним земљама, наручилац: Град Нови Сад, Градска управа за заштиту животне средине. (2017-2018).
  8. Cluster for the EU-Assession Negotiations – Review of Analytical Support, наручилац: GIZ – Deutsche Gesellschaft für Zusammenarbeit. (2017).
  9. Услуге израде анализе правног и институционалног оквира тржишта пољопривредног земљишта, процене економских ефеката либерализације тржишта пољопривредног земљишта као и препорука за измене домаћег законодавног и институционалног оквира и њихову адекватну примену, а у оквиру пројекта "Аналитичка подршка преговорима са ЕУ", JN 16/16, naručilac: GIZ – Deutsche Gesellschaft für Zusammenarbeit / Канцеларија за европске интеграције. (2017).
  10. Економски аспекти трошкова и користи еколошке политике у Србији. наручилац: Фонд за заштиту животне средине. (2011).