Nastavkom istraživanja stranice prihvatate upotrebu kolačića. Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije i/ ili ne želite da imate kolačiće kada koristite stranicu, posetite deo O kolačićima.

Slažem se
Макроекономија

Департман за макроекономију

Опис циљева/области истраживања департмана

Департман за макроекономију окупља истраживаче ИЕН-а чији су предмет истраживања фискална и монетарна стабилност, раст и инвестиције, и међународни токови трговине и капитала. Примарни циљ Департмана је да допринесе академској заједници, креаторима јавних политика и ширем друштву продукцијом изврсних истраживања у области економског и друштвеног развоја. У том циљу, истраживачки напори су усмерени на савремена питања од кључног значаја за мале отворене привреде, као што је Србија, у областима монетарне и фискалне политике: фискална и монетарна стабилност, шокови, кризе и инструменти политике; економски раст: стране директне инвестиције, секторска анализа и пословни циклуси; и међународна економија: конкурентност, девизни курс, трговинска политика, мобилност капитала. Одељење такође производи полугодишњу публикацију – SEE-6 Economic Outlook – о макроекономским трендовима и кретањима у региону (у сарадњи са Удружењем економских института Југоисточне Европе), организује радионице и семинаре и пружа аналитичке услуге прилагођене захтевима креатора јавних политика и привреде.

Чланови департмана

Одабрани радови

 1. Марјановић, Д., Домазет, И., & Вукмировић, В. (2022). Social Environment as a Factor of Capital Investment in Serbia. Eastern European Economics, 60 (3), pp. 247-264;
 2. Здравковић, А., Каменковић, С., & Каличанин, Т. (2022.) The Size of the Fiscal Stimulus in European Countries. In: Economic and Financial Implications of Covid-19 Crises. Université Côte d'Azur, Nica, pp. 69-91;
 3. Марјановић, Д., Бераха, И., & Домазет, И. (2022). Belt and Road Initiative as a Development Chance for the Western Balkan Countries – The Case of Serbia. In Bhuiyan, M.A. and Beraha, I. (Eds.), Opportunities and Challenges for Multinational Enterprises and Foreign Direct Investment in the Belt and Road Initiative, pp. 172-193. Hershey: IGI Global.
 4. Бодрожа, Д., Колавчић, М. (2022).The impact of investment on the economic activity of the Balkan silk road Countries. In Bhuiyan, M.A. and Beraha, I. (Eds.), Opportunities and Challenges for Multinational Enterprises and Foreign Direct Investment in the Belt and Road Initiative, pp. 144-171. Hershey: IGI Global.
 5. Љумовић, И., Лечовски-Милојкић, И., Обрадовић, В. (2020). What Drives Private Equity and Venture Capital in Central and Eastern Europe Countries: Focus on Serbia. Economic Analysis: Applied Research in Emerging Markets, 53 (1), pp. 133-148.
 6. Маловић, М., Озер, М., Здравковић, А. (2019). Misunderstanding of FDI in Western Balkans: Cart before the Horse and Wheels without Suspension. Journal of Balkan and Near Eastern Studies. vol. 21(4), pp. 462-477.
 7. Грубишић, З., Каменковић, С., Здравковић, А. (2018). Impact of government balance and exchange rate regime on current account during the economic cycle: evidence from CEE countries. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci, vol. 36(1), pp. 307-334.
 8. Бодрожа, Д., Ђукић, М. (2018). Influence of FDI Inflows on Economic Activity in CEE Countries. In: Western Balkans Economies in EU Integration: past, present and future. CEMAFI International Association, Nice, pp. 107-132.
 9. Маловић, М., Здравковић, А. (2017) Export-led growth of a small open economy in the post-globalised world. The State and the Market in Economic Development: in Pursuit of Millennium Development Goals. Brisbane, Australia: The International Institute for Development Studies, 2017, pp. 30-44.
 10. Здравковић, А., Ђукић, М. & Брадић-Мартиновић, А. (2017) Impact of FDI on unemployment in transition countries: panel cointegration approach. Industry, 45 (1). pp. 161-174.

Одабрани пројекти

 1. 2020-2024: COST Action CA18215 - "China In Europe Research Network".
 2. 2022: Contemporary Economic and Financial Trends analysis, UNDP
 3. 2017 – 2019: Presentations on Macroeconomic Research at the Request of the National Bank of Serbia, National Bank of Serbia