Nastavkom istraživanja stranice prihvatate upotrebu kolačića. Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije i/ ili ne želite da imate kolačiće kada koristite stranicu, posetite deo O kolačićima.

Slažem se
ИЕН данас

ИЕН данас

Данас је Институт економских наука (ИЕН) престижна и модерна научноистраживачка институција која прати савремене трендове у научним и примењеним активностима. Водећи се принципима изврсности, ИЕН је препознат као научноистраживачка институција од поверења која је стекла високу репутацију у региону Југоисточне Европе. Ослањајући се на најважнији ресурс – истраживаче, којих у сталном радном односу има преко четердесет, ИЕН је окренут продубљивању знања о широком спектру актуелних тема у областима макроекономије и унапређења конкурентности привреде Републике Србије, афирмације улоге друштвених наука у формулацији јавних политика, , економије рада и благостања, дигиталне економије, економике иновација, економије животне средине, економских историјских чињеница, и других.

Организациона структура ИЕН је флексибилна, динамична и усклађена је са потребама и активностима њених запослених. Научна истраживања се реализују кроз рад истраживачких департмана који су оформљени почетком 2016. године а којих од 2021. године укупно постоји шест: