Nastavkom istraživanja stranice, Vi prihvatate upotrebu kolačića. Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije i/ ili ne želite da imate kolačiće kada koristite stranicu, posetite deo O kolačićima.

Slažem se
Мисија и визија

Мисија и визија

Визија

Институт економских наука (ИЕН) тежи да буде водећа научноистраживачка институција из области економије у региону југоисточне Европе, интегрисана у европски истраживачки простор.

Мисија

ИЕН спроводи изврсна истраживања и остварује утицај у свим областима друштва, пре свега из макроекономије, пословне економије, економије благостања, економије животне средине, економске историје и теорије, као и секторске економије.

Мисија ИЕН-а може се посматрати двојако:

Интерно - да буде привлачно место за научноистраживачки рад и

Екстерно - да спроводи врхунска научна истраживања за подршку конкурентности привреде и међународној сарадњи

Вредности којима ИЕН у свом раду тежи су:

 • Поштовање највиших научних стандарда и етике у истраживању.
 • Усаглашеност са националним приоритетима у развоју научно-истраживачког рада.
 • Успостављање система награђивања према резултатима рада.
 • Партнерски однос са матичним Министарством и Фондом за науку.
 • Поштовање свих запослених.
 • Пријатна радна атмосфера која подстиче радно стваралаштво.
 • Слобода у истраживању и подстицање креативности и иновативности.

Стратешки циљеви ИЕН-а који су успостављени за период до 2025. године су:

 • Унапређење изврсности
 • Проширење капацитета
 • Јачање утицаја и унапређење организације рада

Специфични циљеви ИЕН-а који ће се остваривати у реализацији стратешких циљева подразумевају:

 • Повећање броја радова у врхунским часописима
 • Унапређење капацитета за реализацију пројеката Фонда за науку
 • Подизање компетенција истраживача
 • Дисеминација резултата научноистраживачког рада
 • Повећање цитираности у кључним индексним базама
 • Повећање обима међународне сарадње
 • Јачање стратешке сарадње
 • Унапређење сарадње са привредом
 • Развој дигиталних ресурса ИЕН
 • Повећање препознатљивости
 • Успостављање медијске стратегије
 • Унапређење организације рада